Početna

Stihovi iz knjige

Pisanje stihova

Stihovi su sadržaji pjesme. Pisanje stihova nije nimalo lako, potrebna je koncentracija, motivacija i želja da oni emocionalno dotaknu druge.

Stihovi daju detalje pjesmi i prate priču od početka pa do kraja. Dok je melodija onaj zarazni dio pjesme, svrha stiha je da ispriča priču i pjesmu učini što emocionalnijom. Stihovi se ponekad nazivaju i strofe, a u pjesmi su dužine od četiri do 8 linija.

Prilikom pisanja, važno je da svaki stih ima isti broj strofa inače će nedosljednost biti očigledna. Stihovi uglavnom sadrže i druge stilske figure pisanja koje se koriste u drugim vrstama literature.

Metafore, poređenja, aliteracije, personifikacije, tačka gledanja, ponavljanje i rime su stilske figure koje profesionalni pisci koriste kada pišu tekst za pjesmu.

U toku pisanja važno je imati na umu ove stilske figure i koristiti ih kada to bude potrebno. Takođe, jako je bitno ne koristiti ih sve odjednom, jer to daje utisak da je pisac definitivno amater.

Poneki profesionalni pisci se oslanjaju na zaplet i rasplet strategiju kada pišu tekstove. Prvi stih će sadržati zaplet, dok će drugi sadržati rasplet i kraj. Ovo je uspješna strategija, jer će slušaoc na kraju osjetiti oduševljenje, znajući kako je završilo. Primjer za ovo je popularna pjesma „I Will Survive“.

Rime i metrika su takođe bitan dio stihova, jer su one najviše zastupljene, a poslije njih stilske figure metafora i personifikacija.

Vjerovatno najvažniji element pisanja stihova nije pisanje, već prepravljanje. Prvi pokušaji pisanja mogu rezultovati i finalnom pjesmom, ali uglavnom ne bude tako. Kada se piše, treba biti fleksibilan i otvoren prema promjenama, jer je tu ipak cilj da se oni svide drugima i da ih na neki način dotaknu.

Pisci koji su spremni na mijenjanje svojih tekstova uglavnom bolje prolaze u daljnjoj karijeri za razliku od onih koji to ne žele. Šta god da se piše profesionalno, sasvim je normalno da se mora prepravljati nekoliko puta, a ništa drugačije nije ni sa pisanjem stihova.

Popularni pojmovi

stihovi note pjesme pisci

© Sva prava zadržana Stihovi